Luis Bruchmann d.o.o.
Ulica Radovanovac 8 (Erem)
22429 Voganj, Ruma, RS

Kancelarija: +381 61 /190 87 57
Prodaja: +381 66 / 46 54 52

E-mail: info@luis-bruchmann.rs
WWW: www.luis-bruchmann.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619

Banka: Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
Broj tekućeg računa: 200-2855180101889-53